April 20, 2024

Zotëria që po pastroj është 70 vjeç, qëndron mirë dhe i fortë nga shëndeti. Një ditë gjatë pa.strimit vura re që ajo po më shikonte në mënyrë të çuditshme.

Ktheva kokën dhe vazhdova me punë pastaj ndjeva se po vinte nga prapa.

Ai erdhi nga shpina ime, më kapi dorën dhe ..më kërkoj të ulemi dhe të bisedojmë. Unë e mendova atë që nuk e dëshiroja dhe mbeta e hu.tuar se si do ti përgjigjem.

Shiko më tha: ti më ngjan fortë në gruan time të ndj.erë e cila ndërroj jetë në moshë shumë të re dhe tani une nuk kam asnjë njeri tjetër përveq teje kështu që kam vendosur që ta dhuroj gjithë pasurinë time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *