April 24, 2024

Nisa nje marredhenie in.time me një burrë, por gruaja e tij pastaj edhe bashkëshorti im na e zbuluan se kr etin. Por edhe pse ka nd odhur kjo, une nuk mund ta h eq të dash urin nga mend ja, edhe pse është në mos hë me babanë tim.Kështu e nis një 31-vjeçare letrën për psi kolo gen. Ajo ka treguar se me bash kësh ortin e saj ka një vajzë 5-vjeçare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *