April 24, 2024

Femrat e përjetojnë ndryshe kënaqësinë seksuale, dhe kjo varet edhe nga shteti në të cilin jetojnë.

Sajti ‘Victoria Milan’ ka anketuar gra nga 20 shtete të ndryshme për të zbuluar sasinë mesatare të kohës që partneri i tyre e shpenzon në kënaqësinë e tyre.

Anketimi ka përfshirë 6117 gra dhe ka zbuluar se shteti i parë ku femrat kënaqen seksualisht është Danimarka, sepse ato kanë raportuar se janë tejet të kënaqura seksualisht dhe seksi iu zgjatë rreth 44 minuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *