April 24, 2024

Shumë e diskutuar mbetet kohëzgjatja e duhur e seksit, dhe megjithatë njerëzit mbeten të ndryshëm në preferenca.

Por për të qenë në paqe, dhe për t’ju afruar një mesatareje të artë, studiuesit kanë prezantuar kohën ideale që një femër të mbetet e kënaqur plotësisht me aktin sesual.Gratë kërkojnë 25 minuta dhe 51 sekonda për ta shijuar plotësisht sksin. Këtu përfshihet edhe paraloja, gjithashtu e rëndësishme. Nga ana tjetër meshkujt duan vetëm 25 minuta dhe 43 sekonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *