March 2, 2024

pershendetjet emia mos te hu mbi kohen se koti Jom nga Kosova 28 vjeqare jom e vetem jom e divo rcuar dhe deshiroj te njoftoj ndonji mashkull qe ka pret end ime se rio ze dhe te jet mardhenie pune mundesisht ish burri iku me nji gjermane dha ka kater muaj nuk ljmrohet nuk ljmrohet..

ndersa vet kam vesh tire si ekonomike nese jeni te sinqert dhe ser ioz mu ljmroni sa per fillim pijna nga nji kaffe pastaj shofim lut em djemt per ava ntu ra mos te ljmrohen dhe st uden tet pasi qe edhe vet kam qen e tille ju kisha lut vetem mes hkuj qe e resp ekto jn familjen dhe tr adi ten shqiptare ljmrohen Stsepse kom arsyet e mija dhe mund te jet ndokush nga familja e ish burrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *