April 23, 2024

Sdua te njof asnje mashkull i cili nuk e res pekton familjen e vet.. disa ketu kur pi njo toj ne fillim me tre gohen se jan shum te sje llshem e pastaj me thot se nuk f las me prindirit apo me vallau e motren.. ato nuk me duhet siq e.

thash edhe mbram se nuk dua te kem lidhje me asi lloj tipash te un vlen vetem ato te cil at jan mir dhe flasin me ter te afe rmit e tyre per ndryshe mos pr ovoni se k ot e keni ket ua them shum ser iozi sht e vertet se du te martohem dhe nuk me int erese on mosha por jo te jet co pa me familjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *