March 3, 2024

Dje e ftova të vinte tek unë për të më ndihmuar si diçka, natyrisht që isha vetëm, dhe sapo ai hyri në ap.artament-E MBYLLA DEREN DHE DIREKT I THASH SE DUA TA BEJ,meAi u skuq dhe u tu.rpërua,më tha se ende nuk e kam bërë me ndonjë femër,jam i v ir.gjë r më tha! Ta them të drejtën u dës hërova kur më tha ashtu, por dësh pë ri,mi i vërtet më erdhi disa minuta më vonë.Sa po më prek u ai ishte “i kr yer” poashtu Edhe tri h erat e radhës i ndodhi ashtu e njejta gjë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *