April 20, 2024

Pyetje: A është e vërtetë se guri i zi është gurë xhe’neti që ka zbritur i bardhë por që e kanë nxirë më’katet e njerëzve? Përgjigje:Po, është saktësuar në Sunenin e Tir’midhiut se Profeti (alejhi selam) ka thënë: Guri i zi zbriti nga xhe’neti më i bardhe se bora, por u nx’i nga mëk’atet e bijve te Ademit.”

Ibn el Ar’abi, komentuesi i Sunenit të Tir’midhiut shprehet duke thënë: Shikoni gjurmët që lënë më’katet në zemrat e njerëzve.Kur ato ndikojnë në këtë mënyrë mbi një gurë (duke e nxirë atë) atëherë si mendoni për gjurmët që ato lënë në zemrat e njerëzve.Edhe një herë e themi se ky ha’dith është i saktë dhe se më’katet ndikojnë shumë tek zemrat dhe në çdo aspekt të jetës.Ai që hulumton në tekste (Kur’an dhe Sunet) e kupton këtë fakt se si ato (gj’ynahet) ndikojnë madje edhe tek guri duke e nx’irë atë. All-ahu e di me se miri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *