March 3, 2024

Jam një vajzë pukjane dhe kam një familje të mrekullueshme. Kam një vëlla që s’ma ka kush, me punë të mirë dhe një shkollë që e ka mbaruar me gjitha rezultate maksimale. Por në Tiranë u njoh me kunatën dhe u martuan. Ajo nuk i afrohet kërkund vëllait tim, por që të mos ja pr.ish.nim ne asnjëri në familje nuk dolëm ku.ndër kësaj lidhjeje..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Vëllai ka 5 muaj që ka shkuar jashtë vendit për një tip masteri dhe nusja e tij jeton me ne këto muaj. Një natë dëgjova zh.urma në oborr. Thashë çfarë të ketë bërë va.ki. Dal dhe kur dëgjoj kunatën duke folur në tele.fon me një djalë që e kishte emrin Miri. Kjo i thoshte pa pikë tu.rpi në shtëpinë tonë: O Mir qa.f.sha mamin vetëm ty të d.ua, por m’ka zënë hal.li s’kam ç’të bëj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *