March 3, 2024

Tani, një studim i shton një nuancë të re teorisë së evoIucionit që qëndron pas interesit të mes hkujve për hijë të kërcyera, ose më saktësisht, për shtyllat kurrizore të harkuara, që i krijojnë ato.“Gratë duhet të përballojnë problemin e zhvendosjes përpara të qendrës së trupit gjatë shtatzënisë”, thotë një nga autorët e studimit Eric Russell, i diplomuar për psikoIogji në Universitetin e Texas-it në Arlington, për Huffington Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *