March 3, 2024

lDashuri im eshte i apasionuar pasB othestime Superte Madhe ku te gjithe me ngucinV etem per ate shkak, Ai ka deshire qe ne fiIIm ta meI pijeP ldhlnpastajBothen mrenda pero re te tera tani vendon caV aj dhe ashtu me knaq prejRapa e ParaPor e ben me shume pasion cmendemPas Kvritte Tij te madhLEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *