April 24, 2024

Jam e martuar dhe kam dhe një vajzë të vogël dy vjeçare, kisha një mart.esë të lumtur, por ndodhi ajo që nuk ia dëshiroj ti ndoshë askujt në jetë. Jetonim të lumtur me burrrin, por një më.gjes ai p.ësoi një gö..itje në tru dhe tani nuk është i a.ftë për asgjë.

Në fillim isha e mërzitur shumë për burrin dhe vajzën, por tani jam pajtuar me fatin tim dhe kujdmesem për familjen, por nevoja të shtyen të bësh edhe gjëra të tjera. Jetoj afër Tiranës dhe me dëshir do ta pranoja një burrë nga Tirana ose rrethi i Tiranës. Mund të takohemi në vende të fs,he,hura dhe ta bëjmë qejfin tonë, ju premtoj se do të jeni shumë të knaq,ur dhe çdo gjë do të jetë se,krete,,,merre numr1n tim pasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *