April 24, 2024

Shqiptarët janë një rracë Ariane, e njohur fillimisht me emrin Pellasge, por të quajtur Ilirë nga Romakët. Me 25,000 ushtarë Albanian Aleksandri i Madh pushtoi Azinë. Vendii tyre shtrihet përgjatë bregut të detit Adriatik, me Malin e Zi në veri, Greqinë në jug dhe Maqedoninë në lindje.

Burimi:The Albanians
An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present
Edwin E. Jacques (Autor)
Buch | Softcover
748 Seiten, 2009, McFarland & Co Inc (Verlag), 978-0-7864-4238-6 (ISBN)
Për ata që kan deshir të blejn Librin:

https://www.lehmanns.de/…/9732086-9780786442386-the…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *