April 24, 2024

“Urrejtje, sulme ndaj gazetarëve dhe mohim të lirisë së fjalës”, del raporti i ri i BE-së për gjendjen në Serbi

Në raportin e fundit të Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut dhe demokracinë në botë për vitin 2022, Serbia kritikohet më së shumti për mungesën e progresit në lirinë e shprehjes, mënyrën se si u mbajt Europride në Beograd dhe dhunën ndaj gazetarëve.

“Pamje e përgjithshme e gjendjes së të drejtave të njeriut dhe demokracisë: legjislacioni i Serbisë dhe korniza institucionale për ruajtjen e të drejtave themelore është krijuar në masë të madhe. Kjo kornizë duhet të zbatohet në mënyrë të vazhdueshme dhe efektive. Serbia ka miratuar strategji të reja për luftën kundër diskriminimit dhe përfshirjes së romëve, si dhe plane veprimi për barazinë gjinore. Serbia duhet të forcojë institucionet e të drejtave të njeriut duke ndarë burimet e nevojshme financiare dhe njerëzore dhe duke vendosur procedura në përputhje me vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, si dhe me masat e saj të përkohshme”, thuhet në raport, raporton Express, përcjell Gazeta10.Më pas ata shikojnë pas në muajin shtator të vitit 2022, kur Beogradi priti për herë të parë Europride.

“Gjuha e urrejtjes, kërcënimet dhe dhuna janë ende të drejtuara ndaj mbrojtësve të të drejtave të njeriut dhe personave LGBTI. Nuk ka pasur përparim në lirinë e shprehjes. Në disa raste sulmesh dhe kërcënimesh ndaj mediave, profesionistët, policia dhe prokuroria kanë reaguar me shpejtësi. Megjithatë, shqetësimet mbeten për kërcënimet dhe dhunën ndaj gazetarëve. Atmosfera e përgjithshme në lidhje me lirinë e shprehjes ende duhet të forcohet më tej në praktikë”, shkruan më tutje.

Edhe zgjedhjet e vitit të kaluar përmenden në raportin për Serbinë, raporton nova.rs.

“Zgjedhjet presidenciale dhe ato të jashtëzakonshme parlamentare në prill të vitit 2022 u mbajtën në një atmosferë relativisht paqësore dhe liritë themelore u respektuan kryesisht. Megjithatë, sipas raportit përfundimtar të Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve, një sërë mangësish kanë çuar në forca të pabarabarta në favor të autoriteteve. Kjo është arsyeja pse është thelbësore që rekomandimet e mbetura dhe të rejat të Zyrës për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) dhe organeve të Këshillit të Evropës të zbatohen plotësisht, në mënyrë transparente, shumë kohë përpara zgjedhjeve të reja dhe me përfshirjen e ekspertëve të organizatave të shoqërisë civile”, thuhet në raport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *